top of page

Cymryd Rhan

Mae Annedd Ni yn lle i unigolion fynegi eu hunain trwy gyfryngau celf, cerddoriaeth a dawns, i enwi ond ychydig.

Cenhadaeth Anheddau yw darparu cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i bawb sy'n defnyddio ein gwasanaeth, ac mae hyn hefyd wrth wraidd ein hathroniaeth yn Annedd Ni.

Pwrpas y dudalen hon yw rhoi cyfle i chi FOD YN BUDDSODDI, adrodd eich straeon, rhannu eich profiadau a'ch lluniau a dweud eich dweud.

Mae grŵp Cymryd Rhan Anheddau yn cwrdd bob chwarter ym mhob un o'n hardaloedd - gellir gweld manylion cyfarfodydd sydd ar ddod, a chofnodion cyfarfodydd blaenorol ymhellach i lawr y dudalen!

Anfonwch eich cyfraniadau at rachel@anheddau.co.uk er mwyn eu hychwanegu at y wefan!

Cymryd Rhan

Oherwydd y pandemig Covid-19 nid oes gennym unrhyw ddyddiadau yn y dyddiadur ar gyfer ein Cyfarfodydd Cymryd Rhan nesaf - parhewch i wirio'r wefan hon yn rheolaidd a byddwn yn eich diweddaru cyn gynted ag y bydd gennym ddyddiadau wedi'u cynllunio!

Ein nod yw cwrdd bob chwarter:

Swyddfa Bangor: Gogledd Gwynedd ac Ynys Mon.

Swyddfa'r Rhyl: Conwy a Dinbych

Swyddfa Trawsfynydd: De Gwynedd

Gobeithiwn eich gweld chi yno!

Cofnodion Cyfarfodydd Blaenorol

Cofnodion Cyfarfod 1, Grŵp Ymgysylltu â'r tîm Iechyd Meddwl

bottom of page