top of page

Digwyddiadau Annedd Ni

Ar y dudalen hon fe welwch fanylion am ddigwyddiadau sydd ar ddod yn Annedd Ni - bydd ein partïon rheolaidd yn cael eu hysbysebu yma yn ogystal ag unrhyw ddigwyddiadau eraill yr ydym yn eu cynnig.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddigwyddiadau, neu syniadau am ddigwyddiadau yr hoffech ein gweld yn eu cynnal yn y dyfodol, cysylltwch â ni dros y ffôn (01248 355412) neu defnyddiwch y blwch cyswllt ar waelod y dudalen.

IMG-20230830-WA0010.jpg

Partïon Annedd Ni

Mae'r partïon Annedd Ni bob amser yn boblogaidd, cymaint fel ein bod ni'n aml yn gwerthu allan o docynnau!

Rydym yn cynnal partïon adeg y Pasg, yr Haf, Calan Gaeaf a'r Nadolig. Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio Clwb Rygbi Bangor fel ein lleoliad; mae'n hygyrch i bawb, gyda bar a chyfleusterau gwych.

Mae tocynnau'n costio

£7.00 yr un - rhaid eu prynu neu eu cadw ymlaen llaw gan Annedd Ni.

Ymhob parti mae disgo, Karaoke, bwffe (rhowch wybod i ni am unrhyw ofynion dietegol sydd gennych chi), gemau, raffl a chystadlaethau hefyd!

20230829_134625.jpg

Digwyddiadau i ddod

Pnawn Coffi i Macmillan

Dydd Iau 28 Medi

1.30-3.30yp

CWIS:

Ymunwch â ni ar-lein am noson cwis misol fel rhan o’n cynghrair cwis. Mae'r flwyddyn newydd yn golygu bod sgoriau wedi'u hailosod felly beth am ddod i ymuno â ni?, mae ein cwis nesaf:

Nos Lun 25 Medi

Nos Lun 23 Hydref

Nos Lun 27 Tachwedd

Nos Lun 18 Rhagfyr

a 7yn

Cysylltwch â Rachel am y ddolen i ymuno!

Parti nesaf- Calan Gaeaf

Dydd Mercher 25 Hydref 

yn Clwb Pel-Droed Bangor

Poster yn dod yn fuan!

Macmillan Coffee Poster 2023.png
bottom of page