top of page

Sesiynau lles Annedd Ni 2024!


Diolch i gyllid gan Gronfa Gymunedol Coop ym mis Chwefror 2024 fe ddechreuon ni ein sesiynau Llesiant. Crëwyd rhaglen o 10 wythnos o weithgareddau i gynnwys ymarfer corff, cymdeithasu a dysgu am gadw’n iach yn y corff a’r meddwl. Mae hi wedi bod yn hyfryd cael ambell i wyneb newydd yn Annedd Ni, a chwpwl o ffrwydradau o’r gorffennol hefyd yn dychwelyd i Annedd Ni ar gyfer y sesiynau! Dyma ychydig o luniau o'r hyn rydym wedi bod yn ei wneud hyd yn hyn! Cebabs ffrwythau, ymarfer cadair freichiau gyda Georgy, canu a llawer o chwerthin sy'n bendant yn dda i'r enaid!

Comments


bottom of page