top of page

Parti Pasg Yn-Lein!


Dydd Mawrth 30ain Mawrth cawsom ein parti Pasg Ar-lein cyntaf - llawer o ddawnsio a chanu, diolch yn fawr i Dewi am fod yn DJ i ni am y noson!
Roedd grŵp ohonom ar alwad fideo Google Meet, a oedd yn ddefnyddiol iawn i mi er mwyn i mi allu copïo Paul, Rachel a Tracy yn dawnsio draw i Gangnam Style!


Fe wnaethom hefyd gynnal 2 gystadleuaeth - Bonnet y Pasg a Chrefft y Pasg. Da iawn i'n holl gynigion - roedd y safon yn uchel fel bob amser ac roedd hi'n waith anodd dewis dim ond 5 enillydd ym mhob adran!


Da iawn i Cliff, Ben, Cathy, Gareth a Jen am ennill gwobrau am eu Bonnets PasgAc i Matthew, Tracy, Becky, Catryn, Delyth a Lowri am ennill gwobrau yn y gystadleuaeth grefftau!


Diolch i Blakemore Spar a roddodd 10 o wyau Pasg fel gwobrau ar gyfer ein Cystadlaethau!

Comments


bottom of page