top of page

Parti Nadolig Annedd Ni 2022!

Ar ddydd Mercher 14eg Rhagfyr cynhaliwyd ein parti Nadolig cyntaf ers 2019 yng Nghlwb Pêl-droed Caernarfon. Braf oedd cael cymaint o bobl yno i rannu yn ysbryd yr wyl!Llawer o ddawnsio i alawon Nadolig clasurol trwy gydol y noson diolch i'n Dewi- gwneud job wych fel DJ unwaith eto! Cawsom gantorion penigamp ar y Karaoke hefyd - da iawn i bawb ddaeth i'r llwyfan i ganu! Hefyd cynhaliwyd cystadleuaeth Siwmper Nadolig/Gwisgoedd Nadoligaidd - da iawn i Jen, Max, Julian a Siwan a enillodd jar o felysion am eu siwmperi Nadolig gwych! A bloedd i Denise, ein Annedd Ni Elf am ei hymdrech anhygoel gyda gwisg ffansi bob parti!


Bydd ein parti nesaf adeg y Pasg, hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i gefnogi Annedd Ni drwy gydol 2022 a dymuno Nadolig Llawen iawn i chi a phob dymuniad da ar gyfer 2023! Dyma rhai lluniau o'r noson!


コメント


bottom of page