top of page

Parti Calan Gaeaf Ar-lein!Ar 31 Hydref cynhaliodd Annedd Ni eu Parti Calan Gaeaf rhithwir cyntaf! Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran ac a wyliodd ar-lein neu a ymunodd â ni trwy Google Meet.
Roedd hi'n noson wych. roedd llwyth ohonoch wedi gwisgo i fyny ac wedi gwneud ymdrech anhygoel gartref - roedd y gystadleuaeth Ffansi Gwisg yn un anodd iawn ei beirniadu!
Diolch yn fawr i Dewi am gynnal y noson; cerddoriaeth wych gan gynnwys ychydig o ganeuon ar y bysellfwrdd, dawnsio a llawer o chwerthin! Roedd gweld pawb yn gwneud y Timewarp o'u cartrefi yn anhygoel!


Da iawn i'n henillwyr ar gyfer y ddwy gystadleuaeth:


Gwisg Ffansi: Cipiodd Jen, Matthew, Hannah a David y gwobrau! Da iawn!And a huge well done to our Pumpkin Competition Winners:

Ifor, Mari, Rhiannon and Shaun Close


A da iawn i'n Enillwyr Cystadleuaeth Pwmpen:
Gobeithiwn eich gweld yn ein Parti Nadolig Rhithiol - Dydd Mawrth 15fed Rhagfyr 6-9pm ar gyfer dathliadau Nadoligaidd!Comments


bottom of page