top of page

Drama Sioe Nadolig- Annedd Ni

Lluniodd y grŵp Annedd Ni Drama ddrama wych arall ar gyfer Nadolig 2021- yn cynnwys Britney Spears, Annabelle, Santa ac 'Elfis' the Head Elf! Ar ôl cwpl o sesiynau taflu syniadau gwych ffurfiwyd y stori a threuliodd y grŵp 2 fis yn ymarfer darllen ar gyfer y recordiadau ym mis Rhagfyr. Hoffwn ddweud da iawn i Tracy a Hannah am eu gwaith caled drwyddi draw, ac i Rachel W a ymunodd â ni rhwng ymrwymiadau eraill i ymgymryd â rôl Adroddwr! Diolch i'r holl staff yn Annedd Ni a gymerodd ran yn y ddrama, ac a helpodd i greu cefndiroedd hefyd! Hefyd gweiddi allan i Sue a gamodd i mewn y funud olaf i lenwi rôl yr Arweinydd! Gobeithio y gwnewch chi fwynhau gwylio'r ddrama - mae'r ddolen YMA!Dyma ychydig o luniau- y tu ôl i'r llenni!Hoffem achub ar y cyfle hwn i ddymuno Nadolig Llawen iawn i chi, a phob hwyl ar gyfer 2022!

Komentarze


bottom of page