top of page

Drama Group Easter Play

Dydd Llun 29ain Mawrth fe recordiodd y grŵp Drama eu Chwarae Pasg - roedd hwn yn greadigaeth grŵp, yn dewis cymeriadau, lleoliad ac yna'n datblygu llinell stori! Rwy'n siŵr y byddwch chi'n cytuno ei fod wedi'i droi allan yn wych!
Diolch yn fawr i Dewi am ei gymorth gyda'r gerddoriaeth, a da iawn i Tracy, Hannah a Kevin am chwarae eu rolau cystal! Hon oedd drama ddrama gyntaf Kevin gyda ni a gwnaeth waith gwych fel Mr Fox!Cliciwch ar y ddolen isod i fynd i'n sianel YouTube a chael gwyliadwriaeth!

https://youtu.be/ieTboJg5k48

Comments


bottom of page