top of page

Creu Hanes gyda Storiel Bangor

Cafodd dau grŵp yn Annedd Ni y pleser o gydweithio gyda’r artist lleol Llyr Erddyn Davies sy’n gweithio gyda grwpiau cymunedol yn yr ardal. Cafodd unigolion (a staff!) gyfle i greu rhywbeth allan o glai oedd yn bwysig iddyn nhw, gan gynnwys nodwyddau gwau, tiwb swigen, pot blodau a phlât rhif car! Gyda’r darnau clai hyn bydd Llyr wedyn yn creu gwaith celf newydd wedi’i ysbrydoli gan eitemau o benwisg yng nghasgliad Storiel. Bydd yn cerflunio'r penwisg o'r casgliad i fwydo i mewn i'w ddyluniad a fydd yn cael ei osod y tu allan i adeilad Storiel.Bydd dyluniadau Annedd Ni yn cael eu bwrw i’r Efydd fel rhan o’r cerflun newydd hwn y disgwylir iddo gael ei osod yn falch y tu allan i Storiel Bangor y flwyddyn nesaf! Roedd Llyr yn gallu dweud peth o’r hanes am hetiau yn lleol – gan gynnwys Coronau a grëwyd at ddiben casglu trethi, a hetiau a wisgwyd o fewn y chwareli llechi. Yn gyfnewid am hyn daeth y grŵp â'u hoff hetiau o gartref, a rhannu'r rhesymau pam eu bod yn arbennig.
Creadigaeth Gareth yn dangos ei gariad at arddio
Creodd Linda fasged o wyau gyda rhai cywion

Gwnaeth Demi un o'i hoff bethau - tiwb swigen!
Gwnaeth Gareth fersiwn clai o'i hoff het wlân hefyd - da iawn!


Ni allaf aros i weld y cerflun gorffenedig - diolch enfawr i Llyr am ddod i ymweld â ni yn Annedd Ni!Comentarios


bottom of page