top of page

Carolau yn y Co-op!

Rydym ni yn Annedd Ni yn gyffrous iawn ein bod wedi cael ein dewis fel un o Achosion Cymunedol Co-op!Mae hyn yn golygu y gall unrhyw un sydd â cherdyn aelodaeth co-op ddewis fel eu hachos, a phob tro maen nhw'n siopa ac yn sganio'r cerdyn hwnnw nid yn unig maen nhw'n casglu gwobrau iddyn nhw eu hunain ond mae co-op yn rhoi rhywfaint o arian i mewn i bot Annedd Ni hefyd! Bydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol i ddarparu cyrsiau lles sy’n rhedeg dros 10 wythnos yma, a bydd cyfle i ddysgu am gadw’n iach mewn corff a meddwl, gwneud ffrindiau ac ymweld â lleoedd yn y gymuned leol hefyd!https://membership.coop.co.uk/causes/71460Ein siop gysylltiedig yw’r Co-op yn Llanfairpwll, ond gallwch ddewis Annedd Ni fel eich achos lleol o unrhyw le yn y wlad a chyfrannu drwy sganio eich cerdyn aelodaeth yn unrhyw un o’u siopau ledled y UK! I rannu ychydig o hwyl yr wyl ar nos Wener Rhagfyr 9fed cyfarfu criw cerdd Annedd Ni ac ambell un arall sydd wrth eu bodd yn canu yn Co-op Llanfairpwll i ganu carolau Nadolig i’r cwsmeriaid! Roedd yn awyrgylch gwych ac yn sicr wedi fy nghael yn ysbryd y Nadolig! Bu Co-op yn ddigon caredig i ddarparu mins peis i ni ac roedd yn fore braf - rhewllyd tu allan ond gadawodd pawb gyda chalonnau cynnes!bottom of page