top of page

Annedd Ni Gorffennaf Disgo Ar-lein

Ddydd Iau 22ain Gorffennaf cynhaliom ddisgo ar-lein arall - roedd yn wych cael cymaint ohonoch i ymuno â ni a'r ceisiadau caneuon yn dal i ddod i mewn!


Er gwaethaf y tywydd poeth, bu rhywfaint o ddawnsio gwych - gan gynnwys Baby Shark (yn y llun isod!)


Da iawn i Tracy a Rachel a ddawnsiodd bron y noson gyfan! A diolch yn fawr i Dewi am gynnal y disgo - gwnaeth waith rhyfeddol fel bob amser!
Commentaires


bottom of page