top of page

Allan yn cerdded eto!


Dydd Mercher 5ed Mai llwyddodd ein grŵp cerdded i gwrdd eto gyda chyfyngiadau nawr yn caniatáu i grwpiau awyr agored ail-ddechrau! Criw cymysg o dywydd gan gynnwys heulwen a chenllysg, ond roedd y grŵp yn falch o fod allan o gwmpas eto! Fe wnaethant archwilio Felinheli yn Ystâd Faenol.
http://www.mmtrust.org.uk/mausolea/view/487/Assheton-Smith


Anfonodd Kevin o'r grŵp y ddolen hon ataf gyda gwybodaeth am y Mausolea, fel caer gerrig wedi'i chuddio yn y coed! Mae'n wych dysgu am hanes lleol wrth i ni archwilio yn yr awyr agored!bottom of page