top of page

Croeso Nol!

Mae wedi bod mor hyfryd gallu croesawu rhai ohonoch yn ôl ym mis Mehefin i Annedd Ni. Rwy'n dymuno y gallem wahodd pawb yn ôl, ond bu'n rhaid i ni leihau niferoedd fel y gallwn sicrhau bod pawb yn eistedd 2 fetr ar wahân. Ni allwn hefyd gynnig sesiynau cerdd o hyd ar yr adeg hon. Fodd bynnag - ar nodyn cadarnhaol, cynhyrchwyd rhywfaint o waith celf a gwaith nodwydd hyfryd dros y mis diwethaf. Rydyn ni wedi cael 2 brynhawn cymdeithasol llwyddiannus ar ddydd Sadwrn a hyd yn oed wedi rhannu dagrau hapus am fod yn ôl o'r diwedd! Dyma ychydig o luniau o'r mis diwethaf. Cofiwch barhau i anfon eich straeon a'ch lluniau, rydyn ni wrth ein bodd yn clywed yr hyn rydych chi wedi bod yn ei wneud!

תגובות


bottom of page