top of page

Prynhawn Coffi Macmillan 29.09.22

Ar ddiwedd mis Medi cynhaliodd Annedd Ni brynhawn Coffi a Chacen i godi arian i Macmillan!
Roedd hyn yn llwyddiant ysgubol - codwyd £65 i Macmillan, a chawsom hefyd fwyta llawer o gacen! Bloedd arbennig i Beryl a Lenny oedd yn gwneud cacennau i ddod gyda nhw! Ac i Denise o Tîm Annedd Ni a wnaeth gacennau bach hyfryd i ni gyd eu mwynhau, gyda hi a Wendi yn cyflenwi te a choffi i bawb!

Kommentare


bottom of page