top of page

Project Pond! By Carl
Yn ystod y broses gloi, penderfynodd Carl ddefnyddio ei amser yn dda, ac mae wedi creu pwll yn ei ardd! Trwy ychwanegu nodweddion dŵr a gwneud ei bwll mae'n gobeithio annog bywyd gwyllt i'w ardd. Meddai Carl: Rwy'n credu'n gryf y gall garddio ac effeithiau / nodweddion garddio gael effaith therapiwtig i IECHYD MEDDWL AC ANABLEDD DYSGU! Rydyn ni'n cytuno'n llwyr! Diolch yn fawr am rannu Carl, a da iawn chi am eich cyflawniad anhygoel!Comments


bottom of page