top of page

Parti Diwedd Haf 2023!

Daeth ein sesiynau Clwb Gwyliau Haf dydd Mawrth i ben gyda Pharti Diwedd yr Haf a gynhaliwyd yng Nghlwb Pêl-droed Bangor ar y 29ain o Awst. Braf oedd cael cymaint o bobl yn ymuno â ni, llawer o rai cyfarwydd ond hefyd llawer o rai newydd hefyd! Bloedd arbennig i holl unigolion Antur Waunfawr - braf oedd gweld cymaint ohonoch yn bresennol!


Gwnaeth Dewi waith anhygoel fel ein DJ a chadw'r tiwns i ddod i gael pawb i ddawnsio, a chawsom draciau Karaoke gwych hefyd! Diolch yn fawr iawn i fan hufen iâ "Two Grumpy Guys" a ddaeth allan i'r parti a darparu hufen iâ o'u dewis i bawb - daeth yr haul allan i ni hefyd! Dyma rhai lluniau o'r pnawn- dwi'n meddwl ein bod ni gyd yn rhy brysur yn cael hwyl i dynnu llawer!

Ein parti nesaf fydd ein Parti Calan Gaeaf - Dydd Mercher 25ain Hydref 6-9pm! Edrychwch allan am y poster yn dod yn fuan!

Comentários


bottom of page