top of page

Our New Games Sessions!

Ar ddydd Gwener 10fed Chwefror cynhaliwyd ein sesiwn Gemau cyntaf yng Nghaernarfon! Cawson ni lawer o chwerthin, a diolch i bawb a ddaeth draw a'i gwnaeth yn gymaint o hwyl! Roedd gennym ni gwpl o faterion technegol felly roedd pawb yn cytuno mai 'hen fash' oedd y ffordd i fynd gyda'r gemau bwrdd: Dominos, nadroedd ac ysgolion Disney a'r gêm Bingo mwyaf unigryw i mi ei chwarae erioed! Dyma ychydig o luniau o'r noson - roedd cwpl o'r criw braidd yn swil gyda'r camera felly yn oeri ar y soffa pan dynnwyd y lluniau hyn!

Lliwiodd Jordan y poster Gemau gwych hwn a roddodd yn garedig i mi i helpu i hyrwyddo ein sesiynau - diolch!Comentarios


bottom of page