top of page

Lleisiau- Voices- a project with Blas Pontio and Ysgol Friars


Ym mis Mawrth 2020 daeth grŵp o fyfyrwyr o Ysgol Friars i gwrdd â rhai o'r unigolion sy'n mynychu Annedd Ni.


Roedd Rachel wedi bod allan i gwrdd â'r myfyrwyr ym mis Ionawr ac i egluro iddyn nhw am yr hyn mae Annedd Ni yn ei wneud a'r gweithgareddau rydyn ni'n eu cynnig.


Y cysyniad y tu ôl i'r prosiect yw bod gan bobl straeon diddorol i'w hadrodd yn aml, ond nid ydyn nhw bob amser yn cael cyfle i rannu'r rhain ag eraill. Yn flaenorol, mae Blas Pontio wedi gweithio gydag Ysgol Friars i ymweld â chartref gofal i roi lleisiau i'r preswylwyr oedrannus yno, a chyda hostel y Santes Fair yn rhoi lleisiau i'r bobl ddigartref sy'n cyrchu'r hostel.


Cynlluniwyd perfformiad air am air ar gyfer mis Ebrill - lle byddai geiriau ein unigolion yn cael eu rhannu (air am air) mewn perfformiad byw y byddai pawb yn cael ei wahodd iddo.


Roeddem yn gyffrous i weithio gyda'n gilydd i allu rhannu'r straeon a'r profiadau rhyfeddol yr oedd Beryl, Alwyn ac Andrea yn barod i'w rhannu. Yn anffodus oherwydd Coronavirus dim ond unwaith yr oeddem yn gallu cwrdd â'r myfyrwyr, ond o'r ymweliad hwn mae Mared wedi gallu llunio'r fideo hon, gydag eithriadau wedi'u cymryd o'r dictaffonau yr oedd y myfyrwyr yn eu defnyddio i recordio'r sgyrsiau.


Gobeithio y gwnewch chi fwynhau!
Comentários


bottom of page