top of page

Flwyddyn yn ddiweddarach


18fed Mawrth 2021 .... flwyddyn yn ddiweddarach.


Pan gefais wybod ddydd Mercher 18 Mawrth 2020 bod angen i mi ffonio o gwmpas i adael i bawb wybod y byddai'n rhaid i Annedd Ni gau oherwydd Coronavirus, yn bendant nid oedd gen i unrhyw syniad y byddai'n dal i effeithio arnom flwyddyn ar ôl.


Mae wedi bod yn anodd, rydyn ni i gyd yn colli gweld ein ffrindiau a'n teulu. Mae rhai ohonom wedi colli anwyliaid i'r firws ofnadwy hwn.


Ond gadewch inni edrych ar y pethau cadarnhaol:


Rydym wedi gallu cynnal disgos ar-lein, ac roedd wynebau newydd yn ymuno â ni o Rhyl a Dinbych na fyddent fel arfer yn gallu teithio i'n partïon


Bellach mae gennym ni sianel YouTube gyda rhai caneuon ac arferion dawns yn cael eu perfformio gan Dewi.


Mae gennym ein Gwefan ein hunain lle gallwn rannu eich straeon a'ch newyddion.


Perfformiodd ein grŵp Drama eu rhith-ddrama gyntaf, recordio ar Zoom a'i rhannu ar ein Sianel YouTube.


Llwyddon ni i agor ym mis Hydref 2020 a chynnig sesiynau Celf a chrefft, clwb cerdded ac ychydig o sesiynau cymdeithasol yn y cyfnod cyn y Nadolig.


Mae gennym gymdeithasu wythnosol ar Zoom ar brynhawn dydd Gwener gyda chwis a chyfle i unigolion ddal i fyny gyda'i gilydd.

Nid oes gennym ddyddiad eto, ond cyn gynted ag y bydd y cyfyngiadau yn cael eu codi a'i bod yn ddiogel gwneud hynny, byddaf mewn cysylltiad i'ch gwahodd yn ôl i Annedd Ni!

Ni allwn aros i allu agor eto a gweld pob un ohonoch!


Yn y cyfamser, cadwch yn ddiogel, cadwch yn dda a chofiwch a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'ch cefnogi yn ystod yr amser hwn, galwch fi ac e-bostiwch neu alwadCymerwch ofalRachel


Comments


bottom of page