top of page

Dringo'n uchel yn yr awyr!

Mae’r mis hwn wedi rhoi rhai awgrymiadau o dywydd yr haf i ni, a gyda hyn fe fanteisiodd ein grŵp Dringo Nos Lun ar y cyfle i brofi eu sgiliau yng Ngwern Gof Isaf i wneud ychydig o ddringo awyr agored! Diolch yn fawr iawn i Cat am fynd a'r criw allan am y profiad anhygoel yma!


Roedd Richard, Adrian a Mari wedi cyffroi am eu hantur!


Waw- edrych ar yr olygfa yna, da ti Mari!
Peidiwch ag edrych i lawr Adrian!
Mae dod o hyd i afael yn cymryd llawer mwy o ganolbwyntio mewn amgylchedd naturiol, swydd wych Richard!


Mari yn abseilio nôl lawr


Grŵp Dringo Annedd Ni - tîm anhygoel sy'n cydweithio mor dda!Mynd i lawr!

Yn bendant achos dathlu - wedi ei chwalu! Da iawn pawb!

Comments


bottom of page