top of page

Cystadleuaeth "Lockdown"


Fel rhan o'n Parti Haf cynhaliom gystadleuaeth gyda 3 chategori, i unigolion gyflwyno lluniau o'r hyn yr oeddent wedi bod yn ei wneud ac wedi'i gyflawni yn ystod y broses gloi.


1) Celf a chrefft


2) Coginio a phobi


3) Gweithgareddau cloi i lawr


Cafwyd rhai cofnodion anhygoel ac rwyf wedi ychwanegu'r holl luniau at ein tudalen Oriel!


Roedd 3 enillydd a 3 yn ail ym mhob categori - isod mae'r ceisiadau buddugol ond edrychwch ar yr holl gofnodion ar dudalen yr Oriel - rwy'n addo ichi eu bod yn werth edrych arnyn nhw!1: CelfBecky recreated the music session! Ail-greodd Becky y sesiwn gerddoriaeth!
Hannah has been busy making rainbows to thank our keyworkers!


Mae Hannah wedi bod yn brysur yn gwneud enfys i ddiolch i'n geiriau allweddol!
Iorweth made this beautiful canvas! Creodd Iorweth y cynfas hardd hwn!
2: Cooking/ CoginioMatthew made this delicious carrot cake! Matthew made this delicious carrot cake!Geoffrey, Lenny and David made this amazing Mars Bar Cake!


Gwnaeth Geoffrey, Lenny a David y Gacen Mars Bar anhygoel hon!Alwyn's surprise cake also won a prize! Enillodd cacen syndod Alwyn wobr hefyd!3: Activities/ GweithgareddauDorian has been enjoying the sandpit he made with staff!


Mae Dorian wedi bod yn mwynhau'r pwll tywod a wnaeth gyda staff!
Carl's pond built from scratch was another of our winners! Check out the blog post further down the page to see how it progressed!


Roedd pwll Carl a adeiladwyd o'r dechrau yn un arall o'n henillwyr! Edrychwch ar y blogbost ymhellach i lawr y dudalen i weld sut aeth ymlaen!Jen has been busy gardening during lockdown!


Mae Jen wedi bod yn brysur yn garddio yn ystod y broses gloi i lawr!
Well done to all of our winners and runners up! A big thank you to Blakemore and Son who contributed prizes for all of our winners!


Da iawn i bob un o'n henillwyr a'n hail orau! Diolch yn fawr iawn i Blakemore a'i Fab a gyfrannodd wobrau i'n holl enillwyr!

Comments


bottom of page