top of page

Annedd Ni's Parti Un-lein!


Dydd Mawrth fe wnaethon ni gynnal ein parti rhithwir cyntaf! Roedd Dewi a Rachel yn yr adeilad (ar ochrau arall yr ystafell!) Ac roedd gennym unigolion yn ymuno trwy google yn cwrdd ac yn gwylio'n fyw ar YouTube hefyd!


Cafwyd llawer o geisiadau caneuon gwych ac roedd yn hyfryd gweld unigolion yn mwynhau eu hunain gartref, yn dawnsio ymlaen ac yn cael bwyd parti hefyd!


Diolch yn fawr iawn i bawb a ymunodd â ni, hwn oedd yr agosaf y gallem ei gael i allu cael parti haf a chafodd Dewi a minnau hwyl fawr yn eich gweld chi i gyd!


Google Meet (below)Live on YouTube (right)

Comments


bottom of page