top of page

Annedd Ni Parti Haf 2022!

Ar 5ed Gorffennaf cynhaliwyd ein parti Haf yng Nghlwb Rygbi Bethesda, am unwaith roedd y tywydd ar ein hochr ni a chawsom heulwen braf! Braf oedd gweld cymaint o unigolion yn ein parti, gyda llawer o wynebau cyfarwydd a rhai newydd hefyd- diolch i Rebecca a Caroline am ymuno â ni, gobeithio eich bod wedi mwynhau eich hunain a gobeithio eich gweld yn ein parti nesaf!

Roedd digon o ddawnsio, carioci a llawer o enillwyr ar y raffl hefyd!

Roedd gennym hefyd thema gwisg ffansi opsiynol, a chystadleuaeth!


Da iawn i Jack, Jen, Linda a Caroline a enillodd wobrau yn y gystadleuaeth gwisg ffansi Bloedd arbennig i Jen a wauodd ei het Bob Marley ei hun, ynghyd â dreadlocks ar gyfer yr achlysur!


Da iawn i Fe wnaethom hefyd gynnal cystadleuaeth Crefft yr Haf - da iawn Kevin, Matthew a Jen a enillodd gwobrau yn y gystadleuaeth hon! Yn olaf, diolch yn fawr iawn i Dewi am wneud gwaith gwych fel ein DJ, ac i'r holl dîm sy'n gweithio mor galed i wneud ein partïon yn llwyddiant ac ymunodd yn y gwisg ffansi hefyd!Jack, Jen, Linda a Caroline a enillodd gwobrau i gyd yn y gystadleuaeth gwisg ffansi Bloedd arbennig i Jen a wau ei het Bob Marley ei hun, ynghyd â dreadlocks ar gyfer yr achlysur!
Bydd ein parti nesaf pnawn Fawrth 30ain o Awst mewn cydweithrediad a Llwybrau Llesiant a choleg Derwen, mwy o fanylion i ddilyn yn fuan!

Σχόλια


bottom of page