top of page

Annedd Ni Grwp Drama- Sioe Nadolig!

Mae ein grŵp Drama wedi cael cyfle cyffrous ac ers Medi 2023 maent wedi bod yn gweithio gydag Elis o Franwen yn Nyth, Bangor i ddatblygu a ffilmio eu drama Nadolig.


Dyma'r linc i wylio'r Chwarae ar sianel Annedd Ni YOUTUBEBuan iawn y dechreuodd Elis chwarae un o'r "baddies" Bodgit a Scarper, ac mae'r ddrama hon yn gweld cymeriadau fel Ariel y fôr-forwyn, Siôn Corn a Kate Winslet i gyd yn croesi llwybrau tra ar Fordaith Nadolig! Diolch yn fawr iawn i Wendi, Denise a Loveth sydd wedi cefnogi’r grŵp a’r sesiwn i helpu cynhyrchu’r ddrama anhygoel yma, ac i Elis am wneud yr holl ffilmio a golygu! Mae fy niolch mwyaf fodd bynnag yn mynd i Hannah, John a Tracy am eu gwaith caled yn gwneud i'r ddrama hon ein gorau eto! Mae eu syniadau gwreiddiol yn golygu bod y sgets yn gwbl unigryw ac mae'n anhygoel mynd o'n sesiwn trafod syniadau gyntaf un i'r cynnyrch gorffenedig! Bloedd arbennig i Paul hefyd a gamodd i mewn i ffilmio rhan cameo i ni ychydig cyn y Nadolig hefyd! Dyma ychydig o luniau o'r tu ôl i'r llenni hefyd!


Gobeithiwn y byddwch yn ei fwynhau!


Comments


bottom of page