top of page

Parti Haf Annedd Ni Summer Party (rhif1!)

Ddydd Mercher 2 Awst cynhaliodd Annedd Ni eu Parti Haf cyntaf 2023! Fe wnaethom gynnal y parti yng Nghlwb Pêl-droed Caernarfon, a phenderfynu ar thema Gwisg Ffansi o "Dathlu CHI!" felly gallai unigolion ddewis gwisgo i fyny fel rhywbeth sy'n dechrau gyda'r un llythyren â'u henw, neu ddod fel eu hunain gwych! Roedd yn barti gwerth chweil arall, a chafwyd llawer o ddawnsio, Karaoke, bwffe toreithiog a llawer o hwyl! Da iawn i'n henillwyr Gwisg Ffansi:


Jen y Barnwr Ashlee y "Alice in Wonderland"

Geoffrey y Gard Andrea y Nyrs AngelaLuke y "Luke Skywalker"- dim llun yn anffodus o hwn, ond roedd y llu gydag ef!


A Caroline y "Cat in the Hat"

Gwnaethpwyd ymdrech wych gan gymaint ac mae'n ddrwg gen i na allem roi gwobrau i chi i gyd! Dyma rhai lluniau o'r noson!


Diolch yn fawr i "Sparkly Sue", Dewi DJ, Dr Denise and "Leopardprint Loveth" am eu gwaith caled ar y noson yn sicrhau bod pawb wedi cael amser gwych!


Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein Parti Diwedd Haf ar 29ain Awst!Rachel aka Little Red Riding Hood!


Comments


bottom of page