top of page

Parti Haf Annedd Ni Summer Party (rhif1!)

Ddydd Mercher 2 Awst cynhaliodd Annedd Ni eu Parti Haf cyntaf 2023! Fe wnaethom gynnal y parti yng Nghlwb Pêl-droed Caernarfon, a phenderfynu ar thema Gwisg Ffansi o "Dathlu CHI!" felly gallai unigolion ddewis gwisgo i fyny fel rhywbeth sy'n dechrau gyda'r un llythyren â'u henw, neu ddod fel eu hunain gwych! Roedd yn barti gwerth chweil arall, a chafwyd llawer o ddawnsio, Karaoke, bwffe toreithiog a llawer o hwyl! Da iawn i'n henillwyr Gwisg Ffansi:


Jen y Barnwr Ashlee y "Alice in Wonderland"

Geoffrey y Gard Andrea y Nyrs AngelaLuke y "Luke Skywalker"- dim llun yn anffodus o hwn, ond roedd y llu gydag ef!


A Caroline y "Cat in the Hat"

Gwnaethpwyd ymdrech wych gan gymaint ac mae'n ddrwg gen i na allem roi gwobrau i chi i gyd! Dyma rhai lluniau o'r noson!


Diolch yn fawr i "Sparkly Sue", Dewi DJ, Dr Denise and "Leopardprint Loveth" am eu gwaith caled ar y noson yn sicrhau bod pawb wedi cael amser gwych!


Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein Parti Diwedd Haf ar 29ain Awst!Rachel aka Little Red Riding Hood!


bottom of page