top of page

Parti Dolig Annedd Ni 2023

Eleni cynhaliwyd ein parti prynhawn cyntaf dros y Nadolig, a arweiniodd at ddigwyddiad gwerth chweil!


Diolch yn fawr iawn i Ashley a’i tîm yng Nghlwb Pêl-droed Bangor a gododd y swm anhygoel o £500 a wariwyd wedyn ar anrhegion i’r holl unigolion oedd yn bresennol i sicrhau bod pawb yn cael anrheg o dan y goeden y Nadolig hwn.Dyma Ashley a Kelly gyda'r sachau o pressies yn cael eu dosbarthu i bawb yn y parti! Gwerthfawrogir eu haelioni a’u natur groesawgar yn fawr iawn a chawsom ein cyffwrdd yn llwyr gan yr ystum hwn!

Dyma ychydig mwy o luniau o'r parti - edrychwch ar y dudalen Oriel am fwy o dan ein hadran partïon!

Our next party will be our Easter Party in March 2024- keep an eye out for a poster in February with all the details!


Comentarios


bottom of page