top of page

Exercising During Lockdown- a post from Paul T


Awgrymiadau ffitrwydd i ddechreuwyr yn ystod y cyfnod cloi: Wrth ymarfer, mae'n bwysig iawn yfed digon o ddŵr (dŵr plaen) gan ei fod yn helpu i'ch ailhydradu, oherwydd gallwch chi golli llawer o hylifau wrth i chi chwysu a theimlo'n ddadhydredig. Wrth wneud rhaglen ffitrwydd gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnal diet cytbwys - protein, ffrwythau a llysiau, rhai carbs a brasterau. Ar ddiwedd y dydd, bwyta'r hyn rydych chi ei eisiau ond ymarferwch yn rheolaidd. Os na fyddwch yn cynhesu gyntaf cyn ymarfer, gallwch dynnu cyhyr a dioddef anafiadau hefyd e.e. yn ôl os na wnaethoch ei berfformio'n gywir felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cynhesu ac yn oeri ar ôl ymarfer e.e. ymestyn lloi. Dyma gwpl o ymarferion - Hyfforddiant Cardiofasgwlaidd e.e. cerdded loncian, rhedeg a loncian am 20-30 munud - Hyfforddiant Cryfder: e.e. gwthio i fyny, pwysau llaw am ddim, cario siopa - Ymestyniadau: e.e. troellau, ysgyfaint pen-glin, lloi yn ymestyn.


Cofiwch, os na allwch wneud unrhyw beth o hyn, gallwch roi cynnig ar wahanol ymarfer corff / ymestyn / cynhesu neu ofyn i ffrind neu aelod o'r teulu beth sy'n cael ei argymell i chi ei wneud


Mwynhewch!


Paul

Comments


bottom of page