top of page

Calan Gaeaf yn Annedd Ni!

Eleni cynhaliodd Annedd Ni 2 ddigwyddiad Calan Gaeaf ar-lein; ein Cwis Calan Gaeaf ddydd Llun 25 Hydref, a'n rhith-ddisgo ddydd Sadwrn 30 Hydref. Noson y cwis oedd ein nifer fwyaf yn pleidleisio eto! Diolch yn fawr iawn i bawb a ymunodd â ni, ac am yr holl ymdrech a wnaed mewn Ffansi Gwisg! Dyfarnwyd pwyntiau bonws i bob tîm a oedd wedi gwisgo eu Gwisg Ffansi Calan Gaeaf - roedd yn wych gweld!Da iawn i Tracy O a Rachel W a gipiodd y Wobr 1af, Paul T a ddaeth yn 2il, a chyd-3ydd safle i Neuadd Wen ac Ann T. Roedd yna lawer o sgoriau uchel yn y cwis hwn - bydd yn rhaid i mi daflu rhai cwestiynau anoddach yn ein cwis ym mis Tachwedd gan eich bod chi i gyd mor wybodus!Dyma fy Ngwisg Calan Gaeaf o'r noson gwis, a fy wyneb brawychus gorau! Ynghyd â'r pwmpenni a gasglwyd gennyf o Hootons Brynsciencyn y diwrnod o'r blaen!Ddydd Sadwrn 30 Hydref cynhaliodd Dewi ein Disgo Calan Gaeaf - roedd hi'n noson wych gyda llawer o ganu a dawnsio ... dwi dal heb berffeithio'r symudiadau ar gyfer Thriller, mae yna flwyddyn nesaf bob amser! Cafodd Lauren y symudiadau serch hynny fel y gwelwch isod! (Ymddiheuriadau mae'r ddelwedd ychydig yn aneglur - roedd hi'n anodd iawn cipio sgrinluniau tra roedd pawb yn dawnsio!)


Who you gonna call?

GHOSTBUSTERS!!!!


Gwnaeth Dewi waith gwych yn chwarae rhai alawon arswydus dros ben, a chadw i fyny â'r ceisiadau wrth iddyn nhw ddod yn arllwys i mewn! Rydyn ni wrth ein bodd bod y gerddoriaeth sy'n cael ei chwarae yn ein disgos bron yn gyfan gwbl o'ch ceisiadau cân!


Yn ystod y disgo gwnaethom hefyd gyhoeddi enillwyr ein 3 chystadleuaeth! Fel bob amser roedd y safon yn rhyfeddol o uchel - anodd iawn ei farnu !! GWISG Y FANCY:


HANNAH LAUREN


TRACY DELYTH


PWMPEN wedi'i cherfio:

BEN RACHEL W


MATTHEW


CYSTADLEUAETH CELF A CHREFF:


SUE JEN

PAUL KEVIN
HUGE da iawn i bob un o'r enillwyr, ac i bawb a gymerodd ran! Rydyn ni'n edrych ymlaen at rannu manylion ein digwyddiadau Nadolig gyda chi yn fuan!

Comentários


bottom of page