top of page

Annedd Ni - Parti Calan Gaeaf 2023!

Ar Ddydd Mercher 25ain Hydref cynhaliodd Annedd Ni eu Parti Calan Gaeaf blynyddol! Roedd yn ddigwyddiad gwerth chweil arall, ac yn ôl yr arfer roedd yr ymdrech a aeth i wisgoedd allan o'r byd hwn! Diolch i bawb a fynychodd, Dewi am wneud gwaith gwych o DJio gydag alawon arswydus ac i Denise a Sue am eu holl waith caled ar y noson i sicrhau fod popeth yn rhedeg yn esmwyth! Cawsom 2 gystadleuaeth yn y parti hwn. Llongyfarchiadau enfawr i Ashlee, Llyr, Andrea, Kyle ac Amber a oedd yn enillwyr y Wisg Ffansi!
Da iawn hefyd i enillwyr ein cystadleuaeth Pwmpen Cerfiedig - Abbie, Demi, Siwan, Elfed ac Iolo.
Dyma ychydig mwy o luniau o noson wych!
Comments


bottom of page