top of page

Gwên y dydd...


Cefais alwad ffôn gan Beryl ar y penwythnos, roedd hi wedi bod i Asda Bangor i siopa, ac er mawr syndod iddi fe aeth y staff ati gyda cherdyn a chriw o flodau i ddymuno Pen-blwydd Hapus yn 77 oed.

Roeddwn i'n meddwl bod hyn mor hyfryd nes bod staff Asda wedi mynd allan o'u ffordd, ac wedi gwneud pen-blwydd Beryl ychydig yn arbennig tra ein bod ni'n byw ar adegau lle na allwn ni ddathlu gyda theulu a ffrindiau.


This really made me smile and warmed my heart- so here's your challenge: send in your stories or photos...or anything really that makes you smile! Let's spread some cheer!


Gwnaeth hyn i mi wenu a chynhesu fy nghalon - felly dyma'ch her: anfonwch eich straeon neu luniau i mewn ... neu unrhyw beth mewn gwirionedd sy'n gwneud ichi wenu! Gadewch i ni ledaenu rhywfaint o hwyl!Rachel

Comments


bottom of page